Gedane Activiteiten

17 juni 2019   de Zegse fiets4daagse  (17-18-19-20- juni)                                             Dit jaar voor de laatste keer onze AvondFiets4Daagse. Vier avonden volop fietsplezier. Zo’n 120 deelnemers, groot en klein, gingen met veel plezier op pad op de wegen tot ver rondom Zegge. Veel plezier, veel gein en veel spannende verhalen onder het fietsen en daarna. We kunnen er trots op zijn dat we dit evenement ruim 23 jaar hebben mogen organiseren. Jan en Ella hebben te kennen gegeven de organisatie, na 20 jaar, namens de Heemkundekring te willen stoppen; daarom komt er voor de HKKZ ook dit jaar jammer genoeg ook een eind aan dit verenigingsevenement, maar……………… GELUKKIG hebben Ella en Jan de organisatie van dit geweldig, jaarlijks terugkerend, Zegs evenement over kunnen dragen aan de TOERCLUB ZEGGE zodat iedereen ervan verzekert is dat er komend jaar en de jaren daarop nog volop gefietst kan worden in Zegge en omstreken, waarvoor onze oprechte dank!Fietsclub Zegge logo_0104 mei 2019 Dodenherdenking Zegge
Dit keer op zaterdagavond, organiseerden we, net als voorgaande jaren, met medewerking van ParochieKern Zegge en Zanggroep Melody weer de Jaarlijkse Dodenherdenking. Wethouder de bruijn (nms. de gemeente Rucphen) gaf in zijn toespraak een kijk op verleden, de bevrijding van Zegge dit jaar 75 jaar en toekomst met een boodschap voor oud en vooral jong voor de tijd die nog gaat komen.Erg jammer was dat het een groot gedeelte van de bijeenkomst het een noodweer was boven Zegge met een complete wolkenbreuk zodat de aanwezigen behoorlijk nat weer huiswaarts gingen. Toch waren de meesten meer dan blij met de bijeenkomst.

24 november 2018- Presentatie Jaarboek 2018
Z
aterdag 24 november ontvingen wij weer vele belangstellenden in de pastorie van Zegge bij de presentatie van ons Jaarboek 2018.  Zoals gebruikelijk ontvingen genodigden en auteurs als eerste een nieuw exemplaar. Ook nu weer was de opkomst weer vrij groot. De grote zaal zat weer goed vol met belangstellenden.

23 november 2018 RegioQuiz Brabants Heem
We namen ook dit jaar weer deel aan de RegioQuiz van Brabants Heem te Wouw. Hoewel ons team enigzinds in de onderste regionen belandde ( 17e van de 22 deelnemers), waren we toch tevreden over de uitslag mede gezien de gestelde vragen. Wel ook nu weer een geslaagde en leerzame avond!

19 juni 2018   de Zegse fiets4daagse  (18-19-20-21 juni)                                             Voor alweer de 19e keer onze AvondFiets4Daagse. Vier avonden volop fietsplezier. Zo’n 111 deelnemers, groot en klein, gingen op pad op de wegen rondom Zegge en verre omgeving. We hadden weer mooi fietsweer ( boven de 30°C) en daar maakten gelukkig weer veel sportievelingen gebruik van . De frisdrank en vooral de flessen water werden in grote getale genuttigd. Op woensdag was er weer lekker ijs wat uiteraard met smaak werd verorbert. Dan aan alle sponsoren en vooral aan al onze medewerkers, ook jullie waren meer dan GEWELDIG!

04 mei 2018 Dodenherdenking Zegge
Op vrijdagavond organiseerden we, net als voorgaande 10 jaar, met medewerking van ParochieKern Zegge en Zanggroep Melody weer de Jaarlijkse Dodenherdenking. Wethouder Evers (nms. de gemeente Rucphen) gaf in zijn toespraak een kijk op verleden en toekomst met een boodschap voor oud en vooral jong voor de tijd die nog gaat komen. Gelukkig waren er ook spontaan 2 hele jonge kinderen op deze bijeenkomst afgekomen. Wellicht dat zij aan tijdgenootjes de boodschap van onze wethouder door kunnen geven. Een mooie krans werd, na het ontsteken van een herdenkingsvuur, door wethouder Evers en mw. Van Hest nms. de Zegse bevolking neergezet. Alle aanwezigen (zo’n 55 mensen waren op de bijeenkomst afgekomen) legden tijdens een defilé hun (meegebrachte) bloemen bij de herdenkingskrans. Wij hebben namens onze jongeren ook mooie bloemen neergelegd.

April 2018 RABO Clubkas Campagne!
Wij deden ook dit jaar weer mee met de RABO Clubkas Campagne! Eeen fraai resultaat met maar liefst €  426,30 !!  Heel veel dank aan allen die hun stemmen aan ons gaven. Super !

RABORW-RCC-2014-336x280

07 april 2018 Jubileumviering   30 jaar heemkundekring Zegge !!!
Op een mooie zaterdagmiddag, deze 07 april, vierden we samen met een 80 tal leden het 30 jarige bestaan van onze vereniging. Na ontvangst door onze voorzitster mw Corrie Hellemons-Verstraten en onder het genot van koffie, gebak en de nodige vloeibare versnaperingen werd de middag voorgezet door Jack Vermaire met een thema-middag over vroeger en met name over het thuisslachten zoals dat “vroeger” plaatsvond in deze omgeving. In de pauze werden bestuursleden en alle leden van de werkgroepen bedankt met een attentie voor het vele werk dat zij voor onze club het gehele jaar door verzetten !
Een verrassing was er voor onze voorzitster mw. Hellemons die vanwege haar 20-jarig voorzitterschap gehuldigd werd als “”LID VAN VERDIENSTE” Alweer een mooie en gezellige bijeenkomst die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. Dus op naar de 35 jaar.

22 maart 2018 Algemene Ledenvergadering
Ook dit jaar weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Volgens een aloud recept, maar daardoor niet minder interessant, verliep deze bijeenkomst.
Bij de bestuurs-verkiezing werden mw. J. de Beer-Baeke en dhr. J. Vergouwen unaniem herkozen voor een volgende “ambtsperiode”. De financiën en het Jaarverslag met activiteitenoverzicht over 2017 werden door de aanwezigen  doorgenomen en goed- gekeurd. Een heerlijk glaasje, wat hapjes en een goed gesprek, vervoltooide de gezellige en lange avond.

25 november 2017- Presentatie Jaarboek 2017
Z
aterdag 25 november om 13.30 uur ontvingen wij weer vele belangstellenden in de pastorie van Zegge bij de presentatie van ons Jaarboek 2017.  Zoals gebruikelijk ontvingen genodigden en auteurs als eerste een nieuw exemplaar.
Van alle in het Jaarboek geplaatste foto’s was er een fraaie beamer-presentatie welke, onder het genot van een lekker bakje koffie en thee, met volle teugen werd bekeken.

19 juni 2017   de Zegse fiets4daagse  (19-20-21-22 juni)                                             Dit jaar organiseerden wij voor alweer de 18e keer onze AvondFiets4Daagse. Vier avonden volop fietsplezier. Zo’n 135 deelnemers, groot en klein, trotseerden de wegen rondom Zegge en ver daarbuiten. We hadden meer dan voortreffelijk weer ( boven de 30°C) waardoor tot later op de avond nog gestart kon worden. De frisdrank en vooral de flessen water waren in grote getale aangesleept. Ook het aangeboden ijs werd goed ontvangen en uiteraard met smaak verorbert. Dan aan alle sponsoren en vooral aan al onze medewerkers, ook jullie waren meer dan GEWELDIG!

21 mei 2017 Braderie en Kermis in Zegge
Ook deze dag  was er weer een om in te lijsten! Fraai lenteweer, veel volk, veel kramen, een leuke kermis met volop vertier en gezelligheid.
Onze fotoborden mochten weer veel toeschouwers begroeten; in ons heemhuis (de pastorie van Zegge) een leuke schilderijententoonstelling van de Zegse Schildersclub, een tentoonstelling door Rini Wijngaards van antieke Maria devotiebeelden, een info- en maquetteoverzicht van antieke oorlogsvliegtuigen door Delano Wijngaards. Een informatiegebeuren door Paul Vergouwen, betreft een oude overzichtskaart van Zegge, gaf weer een fraai overzicht van een stuk Zegse geschiedenis weer!

04 mei 2017 Dodenherdenking Zegge
O
p deze mooie donderdagavond organiseerden we met medewerking van ParochieKern Zegge en Zanggroep Melody weer de Jaarlijkse Dodenherdenking. Wethouder Evers (nms. de gemeente Rucphen) gaf een kijk op de wereld van toen en nu alsmede een boodschap voor de tijd voor ons. Jammer was wel dat er totaal geen enkel kind aanwezig was; wij hebben namens hen maar zelf de bloemen neergelegd.

April 2017 RABO Clubkas Campagne!
Evenals vorig jaar deden we dit jaar ook weer mee met de RABO Clubkas Campagne! Een geweldig resultaat met € 277,10. Dank aan alle stemmers op onze vereniging !!

RABORW-RCC-2014-336x280

22 maart 2017 Algemene Ledenvergadering
Wat minder leden dan vorig jaar hadden dit jaar de weg naar de pastorie weten te vinden voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Volgens een aloud recept, maar daardoor niet minder interessant, verliep deze bijeenkomst. We huldigde dhr. Jos Mol, als oud bestuurslid, en benoemde hem tot LID van VERDIENSTEN van onze vereniging!!
Bij de bestuurs-verkiezing werden dhr. R. Wijngaards en dhr. P. vd Oever unaniem herkozen voor een volgende ambtsperiode. De financiën en het Jaarverslag met activiteitenoverzicht over 2016 werden door de aanwezigen  doorgenomen en goed- gekeurd. Een heerlijk glaasje, wat hapjes en een goed gesprek, vervoltooide de gezellige avond.

26 november 2016- Presentatie Jaarboek 2016
Z
aterdag 26 november om 13.30 uur ontvingen wij weer vele belangstellenden in de pastorie van Zegge omdat ons Jaarboek 2016 aan de wereld werd gepresenteerd!
Van alle in het Jaarboek geplaatste foto’s was er een fraaie beamer-presentatie welke, onder het genot van een lekker bakje koffie en thee, met volle teugen werd bekeken.

20-23 juni 2016- AvondFiets4Daagse Zegge (18e editie)
Slechter weer hadden we niet kunnen krijgen; voor het eerst in 18 jaar 4 dagen volop regen en voor ons doen daardoor heel weinig deelnemers.
Uiteindelijk reden dit jaar 62 deelnemers onze prachtige fietsroutes tegen 176 deelnemers vorig jaar.  Wat een volhouders, chapeau!! Maar een plezier en inzet we kregen was meer dan geweldig;
Volop gein, limonade, koeken, koffie, thee en wel 2 dagen een gratis lekker ijsje!

April 2016 RABO Clubkas Campagne!
Wij deden ook dit jaar weer mee met de RABO Clubkas Campagne!RABORW-RCC-2014-336x280
De opbrengst voor onze vereniging was  €  280,80
Wij danken iedereen die op ons heeft gestemd !!!!

23 maart 2016- Jaarlijks Algemeen Leden- Overleg
Op woensdagavond 23 maart hielden wij ons jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ons Heemhuis, de pastorie van Zegge. Gelukkig hadden we weer een flink aantal bezoekers en natuurlijk ook  enkele genodigden. Zoals gebruikelijk op deze avond een hartelijk woord van welkom door onze voorzitter mevr. C. Hellemons- Verstraten, waarna we de notulen van de vorige vergadering behandelden;

Na het Jaarverslag over 2015, door de secretaris, werd het financiële reilen en zeilen van onze penningmeester tegen het licht gehouden. De kascontrolecommissie had er goede woorden voor over zodat Piet tevreden terug kan zien op 2015 en wij natuurlijk ook.
Er was ook een bestuursverkiezing waarbij de voorzitter mevr. Hellemons en dhr. J. Dams beiden aftredend en herkiesbaar waren. Met algehele instemming van de Vergadering werden zij herkozen voor een nieuwe ambts-termijn.
De avond werd voortgezet met een huldiging van de secretaris J. Vergouwen (15 jaar bestuurslid/secretaris) de penningmeester P. vd Oever  (10 jaar bestuurslid/penning-meester) en  dhr. Rini Wijngaardsen  (ruim 10 jaar bestuurslid).

Onze plannen voor 2016 werden bekendgemaakt en nadien werd deze informatieve avond met een dankwoord afgesloten. Na het sluiten van de vergadering was er een gezellig nakletsen in ontspannen sfeer met een “natje en een droogje”.

13 december 2015- De KerstMarkt van Zegge
Ook dit jaar stonden we weer op de KerstMarkt van Zegge en wel in het achterportaal van onze H.Maria Boodschap kerk. We hadden een fraaie tentoonstelling  door Rini Wijn- gaards van oude tot zeer oude Kerstkaarten en natuurlijk onze fotopresentatie op groot scherm van o.a. sneeuwfoto’s van Zegge.

28 november 2015- Uitreiking Jaarboek 2015
Ook dit Jaar brachten wij als Heemkundekring weer een Jaarboek uit en wel het 28e in rij
Voor de auteurs weer een spannende dag hoe hun aandeel in het boek door de drukker was weergegeven. Vele leden en genodigde waren bij de presentatie aanwezig waaronder wethouder Evers van de Gemeente Rucphen die de aanwezigen met een mooie speech bedacht. Mevr. Hellemons, onze voorzitster gaf daarna enig inzicht in de totstandkoming van onze nieuwste publicatie en reikte de eerste boeken uit. Ook de aanwezige leden kregen natuurlijk het jongste Jaarboek. Opvallend was ook de digitale fotopresentatie op grootscherm van de in het Jaarboek gepubliceerde foto’s, met dank aan mevr.J. de Beer- Baeke voor het vele werk aan foto’s en presentatie (ook het gehele jaar door!)

07 november 2015- Excursiedag Werkgroepen
De Excursiedag voor Bestuur- en Werkgroepen ging dit jaar naar het Vlas- en Suikermuseum te Klundert. Nooit geweten dat daar zoveel informatie was te verkrijgen. Tussen de rondleidingen door (2 x 1,5 uur) werd natuurlijk ook even tijd genomen om de kelen te smeren. Dank aan de vrijwilligers van het Museum, zij hebben het goed voor elkaar! Voor ons was het een interessante en aangename dag welke zeker in 2016 weer een vervolg zal krijgen.

15 tm 18 juni 2015- AvondFiets4daagse Zegge
Ook dit jaar weer een geweldig gebeuren. Een record aantal deelnemer (175 !!), schitterend mooi weer, fraaie fietsroutes ondanks alle wegwerkzaamheden, de betrokkenheid van de organisatie met de deelnemers en niet te vergeten de ondersteuning van onze Sponsoren. we mogen vol trots terugkijken op weer een geslaagd Zegs evenement. Dank aan iedereen!

10 mei 2015 (zondag)- Braderie in Zegge
Een schitterende zonnige dag met zeer veel braderiebezoekers. Bij ons een druk bezochte stand met een grote serie “vraagfoto’s” en natuurlijk onze kraam met publicaties.

20 maart 2015- Algemeen Jaarlijks Ledenoverleg
In ons heemhuis “de pastorie van Zegge” presenteerden we (voor het eerst op vrijdagavond) ons Jaarverslag 2014 van zowel de Penning-meester als de Secretaris voor een aandachtig luisterend groep leden en genodigden. Er was een bestuursverkiezing waarbij mw. J.de Beer-Baeke en dhr. J. Vergouwen opnieuw werden herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. De agenda en mededelingen voor het nieuwe jaar werden doorgenomen en zoals altijd was er tijd voor de rondvraag voor alle aanwezigen.
Vanwege ziekte van de aangekondigde spreker werd de “tweede helft” voortgezet met een fraaie, op zeer korte tijd gemaakte, Zegse quiz die door de aanwezigen enthousiast werd ontvangen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige avond; De aangekondigde lezing wordt verplaatst naar een later te bepalen tijdstip! We laten onze leden hierover bericht.

29 november 2014- presentatie Jaarboek 2014
Op zaterdag 29 november 2014 presenteerden wij ons Jaarboek 2014 aan de buiten-wereld. Veel leden en genodigden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij deze
presentatie aanwezig te zijn en na afloop hun Jaarboek mee naar huis te nemen.
Ook de belangstelling voor de aanwezige fototentoonstelling en uiteraard ook voor de koffie was zoals gebruikelijk erg groot !

14 november 2014-  Regio-quiz van Brabants Heem
Op vrijdag 14 november a.s. deden we met een Team van onze vereniging mee aan de Regio-Quiz van Brabants Heem in Wouw ( bij heemkundekring De Vierschaer). Onze 11e plaats van vorig jaar hebben we jammer genoeg niet weten te evenaren; we eindigden op de 16e plaats. Heemkundekring Br. Christofoor van Oudenbosch ging met de felbegeerde wisseltrofee aan de haal. Proficiat!! We hopen de volgende editie uiteraard beter voor de dag te komen.

30 oktober 2014  70 jaar na dato (bevrijding Zegge)
In alle vroegte (bij zonsopgang) hebben we aan de rand van het Dorpsplein in het kader van 70 jaar bevrijding Zegge, de vlaggen gehesen. Allereerst natuurlijk onze Nationale Driekleur maar ook, als dank en ter nagedachtenis aan onze Amerikaanse bevrijders, was er de Amerikaanse Vlag. Bij een rondgang door Zegge hebben we op vele plaatsen vlaggen gezien; aan al die dorpsgenoten die aan onze oproep om te vlaggen gehoor hebben gegeven: dank U wel voor jullie gebaar!
zie ook het persbericht >>   in het NIEUWS

18 oktober 2014   Excursie- en studiedag Werkgroep HKKZ                                      De werkgroepleden van onze heemkundekring Zegge brachten een bezoek aan de Joodse Begraafplaats in Putte; tijdens de rondleiding met een kundige Gids werd de nodige kennis opgedaan rondom de Joodse begrafenis. Na ruim twee uren rond gewandeld te hebben, werd afscheid genomen en de reis voortgezet naar het Oorlogsmuseum in Ossendrecht. Zo kort bij huis en zo indrukwekkend, nooit geweten zeiden de meesten van de werkgroepleden. Wat we hier zagen en professioneel uitgelegd kregen hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. We kwamen ook hier weer veel tijd tekort; een aanrader voor iedereen! Al met al een leerzame maar ook weer ontspannende dag! Compliment aan de organisator oud Zeggenaar Rini Wijngaards!

16 juni 2014   de Zegse fiets4daagse  (16-17-18-19 juni)                                             Dit jaar organiseerden wij voor de 16e keer onze beroemde fiets4daagse. Vier avonden hebben we gefietst voor een goed doel:  >>> de Deelnemer ZELF!!. Tis goed voor lijf en ledematen maar ook voor de leefbaarheid van ons dorp! Elke dag gingen bijna 160 deelnemers vanaf 18.00 uur vanaf zaal “kerkzicht” van start.  Er waren mooie fietsroutes van 10 -20-30 km. Verrassend mooi weer en vooral gezelligheid voerde de boventoon, wat wilden we nog meer? Ja die medaille en dat lekker ijsje bij aankomst op de  laatste fietsdag!  Voor foto’s van dit gebeuren klikt u op deze link:    foto’s F4D2014

18 mei 2014   Braderie in Zegge                                                                                               Zoals gebruikelijk stonden we ook dit jaar weer op de Zegse Braderie. Een grote belangstelling viel ons ten deel. De expositie van schilderijen van onze Zegse schilder Kees Konings, was een van de blikvangers van deze zonnige dag; organisator dhr. Rini Wijngaards kan terugzien op een geslaagde tentoonstelling! De workshop van Paul Vergouwen over m.n. oude Zegse landkaarten met hun toenmalige eigenaren alsmede zijn uitleg over “hoe om te gaan met Genealogie” is zeer zeker (gezien de ruime belangstelling) een goed begin voor verdere onderzoek en presentatie. Ook de fotoborden van mw. Jeanne de Beer- Baeke waren als van ouds een van de trekpleisters van de Braderie.

19 april 2014   afsluitingsavond Jubileumjaar                                                            Onder grote belangstelling hebben wij ons Jubileumjaar feestelijk afgesloten. Bijna honderd aanwezigen genoten van een schitterende avond waarbij de Premiere van onze film, “het geheim van Zegge”, voor iedereen naar m.n. de cast van deze film, zeer zeker een hoogtepunt was. Op deze avond hebben ook mw. Jo van den Eijnden- Breugelmans, tot haar verrassing, benoemd tot “Lid van Verdienste”van onze vereniging.

23 november 2013 Presentatie Jaarboek 2013                                                                Onder grote belangstelling vond in de pastorie van Zegge  de presentatie van ons Jaarboek 2013 plaats. Zoals gebruikelijk een leuk voorwoord van onze voorzitster mw. Corrie Hellemons-Verstraten gevolgd door uitleg over de ingebrachte artikelen en de tot stand koming van de nieuwe boreling. De uitreiking van de eerste Jaarboeken was zoals gebruikelijk voorbehouden aan de auteurs van de boekinhoud gevolgd door alle aanwezige leden en ruilabonnementhouders. Eveneens aanwezig een weer fraaie fototentoonstelling  van mw. Jeanne de Beer-Baeke dewelke een afspiegeling was van de in het nieuwe Jaarboek geplaatste foto’s. Vele aanwezige bekeken snel het nieuwe pennenproduct en kwamen tot de conclusie dat weer een grote prestatie was geleverd.

Pluim voor de redactie, auteurs en natuurlijk de drukker Altorffer!                   Het bleef nog lang gezellig daar in de pastorie.

08 November 2013 Regionale heemkundequiz van Brabants Heem
Dit jaar namen we, na vele jaren van afwezigheid, met ons HeemkundeTeam deel aan de Regionale heemkundequiz van Brabants Heem. Deze quiz werd gehouden te Oudenbosch bij hkk Broeder Christofoor. Een geweldige avond met voor ons een geweldig resultaat: een fraaie 11e plaats.

Meer lezen > ……..   Regio-heemkundequiz Oudenbosch 2013

17 t/m 20 juni 2013 Avondfiets4daagse Zegge
Alweer voor het 15e jaar werd deze AvondFiets4daagse door onze vereniging georganiseerd.  De  deelnemers reden afstanden van 10 – 20 – 30 km.  en startten elke dag van 18.00 t.m. 19.00 uur vanaf “Zaal Kerkzicht” te Zegge.

We hadden 4 dagen GEWELDIG mooi weer, veel deelnemers groot en klein en een bijzondere sfeer! Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers en sponsoren: zonder U hulp en inzet was dit alles NIET mogelijk. We kijken uit naar volgend jaar: onze 16e editie.

26 mei 2013 Braderie in Zegge
Ook dit jaar waren we weer op dé Braderie. In het begin van de dag wat frisjes maar na de middag geweldig weer! Net zoals voorgaande jaren vele bezoekers op de O.L.Vrouwestraat. We hadden weer onze vraagfoto’s en daardoor bezochten vele  mensen onze stand; in de tentoonstellingsruimte in de Pastorie waren oude landkaarten van Zegge te zien met daarop de namen van vroegere bewoners. In onze “buitenstand” was er, in het kader van ons 25 jarig bestaan, een veel geprobeerde prijsvraag.

20 maart 2013 Algemene Ledenvergadering
Redelijk veel leden hadden de weg naar de pastorie gevonden voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar alles volgens een aloud analoog recept maar daardoor niet minder interessant. We namen afscheid van dhr. Jos Mol als bestuurslid van onze vereniging; onze voorzitster Mw. Hellemons- Verstraten werd unaniem herkozen voor een volgende ambtsperiode.

30 maart 2013 Feestavond 25 jaar Heemkundekring Zegge
Veel leden hadden te kennen gegeven deze feestelijke ledenbijeenkomst te willen bezoeken. Een gezellige “brabantse” avond met o.a. de huldiging van onze voorzitster die al weer 15 jaar haar taak met verve bekleed! Een uitgebreide Zegse Dialectquiz was het hoogtepunt van de avond. We gingen weer laat, maar voldaan,  naar huis!