Komende Activiteiten

getrokken lijn

Op woensdag 3 april 2019 houden wij ons Jaarlijks Ledenoverleg

(voorheen onze jaarlijkse Alg. Ledenvergadering)

U bent van harte welkom in ons heemhuis de pastorie van Zegge, O.L.Vrouwestraat 105 te Zegge.
aanvang 19.30 uur.

De koffie staat klaar!getrokken lijn