NOTULEN Jaarvergadering 2019-concept

Wilt u de notulen van onze Jaarvergadering 2019 inzien?

Dat kan via deze link:  hkkzvrsl2019-01