NOTULEN Jaarvergadering 2020

Wilt u de notulen van onze Jaarvergadering 2020 inzien?
Deze zijn, i.v.m. Covid-19 maatregelingen, afgehandeld in de
Bestuursvergadering van 03 maart 2021.

Dat kan via deze link:  hkkzvrslal2020def