het Ontstaan

heemkundekring dLvZ opgericht  1 april 1988

In 1987 heeft Sier Vroegrijk het initiatief genomen tot het oprichten van een logo-hkkz roodheemkundekring. De reden daarvan was dat er in elk dorp van de Gemeente Rucphen een heemkundekring was, behalve in Zegge.
Als eerste heeft hij Kees Tak benaderd en gevraagd wat hij er van vond om een heemkundekring op te richten. Vervolgens werden er enkele berichten in de krant geplaatst en na wat aarzelingen hebben zes mensen zich aangemeld waarmee een bestuur werd gevormd.

Op 15 maart 1988 werd een oprichtingsvergadering gehouden en werden de bestuurstaken verdeeld. Als voorzitter werd Henk Jansen gekozen. Hij was geen Zeggenaar en ook niet woonachtig in Zegge, maar vanwege zijn werk als postkantoorhouder kwam hij met veel Zegse mensen in contact.

Het eerste bestuur werd gevormd door:

Voorzitter                 H. Jansen
Secretaris                 A. van Vlimmeren-Nieuwlaat                                             penningmeester     W. Vermunt-Gaakeer                                                                                      Lid                             S. Vroegrijk
Lid                             C. Tak

affiche-01

Op 1 april 1988 is heemkundekring “Den Lande van Zegge” bij notariële akte opgericht bij notaris Mr. M. Beijsens te Roosendaal.

Herkomst van de naam.
Op 27 april 1988 werd een oproep gedaan via de krant aan de Zegse bevolking om een naam te verzinnen voor de heemkundekring. Men kon de namen inleveren biwapenschild gem Rucphenj de voorzitter H. Jansen in het postkantoor of tijdens de braderie in
mei 1988. De winnaar zou een cadeaubon van fl. 25,00 ontvangen.

Vele namen werden ingeleverd maar de uiteindelijke naam hebben
we te danken aan de heer Hezemans, oud gemeentesecretaris van
de Gemeente Rucphen.

getrokken lijn