INFORMATIE voor leden

Contributie                                                                                                                                      De contributie van onze vereniging bedraagt €  10,00 per jaar.                                               Om de contributie van onze vereniging zo laag mogelijk te houden stellen wij het op prijs dat U als  lid van onze vereniging ons een machtiging geeft de contributie automatisch af te schrijven; betaling per acceptgiro is voor ons en U heel erg kostbaar vandaar dit verzoek. Bent U het niet eens met de automatische incasso? U kunt dit altijd terug laten storten!   U kunt een machtiging formulier bij onze penningmeester gratis verkrijgen en verleent ons een grote gunst. Penningmeester > P. van den Oever: 0165-545079

Persoonlijke Gegevens                                                                                                              Onze administratie blijft graag op de hoogte van Uw persoonlijke Verenigingsgegevens zodat wij U op een correcte manier kunnen benaderen en behandelen. Graag ontvangen wij indien van toepassing wijzigingen van:                                                                                          de evt. tenaamstelling /Uw postadres / Uw e-mail adres.

E-mailadres                                                                                                                              Van onze leden ontvangen ontvangen wij graag het emailadres zodat wij U snel en kostenloos kunnen informeren. Wij kunnen U dan met gepaste regelmaat EXTRA verenigingsnieuws of leuke en interessante info uit de regio sturen; de betrokkenheid van U met ons en andersom wordt hierdoor op eenvoudige wijze vergroot.                                     Wilt U ons een email sturen (met graag Uw verenigingsnummer)? U hoort dan snel meer van ons!