welkom op onze website

IMG_0559a

getrokken lijn

berichten kop-002

———————————

Jaarvergadering 2021

25-10-2021
Ook dit jaar gaat onze Algemene Ledenvergadering (fysiek) helaas NIET door. Net als vorig jaar gaan wij deze vergadering schriftelijk uitvoeren; hopelijk dat deze Algemene Ledenvergadering in 2022 weer wel mogelijk is en wij U weer in grote getale dan mogen begroeten.
Voor deze  schriftelijke Jaarvergadering ontvangt u de nodige “stukken’ w.o. ook de stemformulieren.
Mw. J. de Beer en dhr. J. Vergouwen zijn beide aftredend en herkiesbaar. Als er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zij zich aanmelden via ons email-adres voor 15 oktober a.s.

U kunt uw stemformulier nog insturen tot 15 november a.s.

getrokken lijn

Presentatie Jaarboek 2021

05-10-2021
De presentatie van ons Jaarboek 2021 vond helaas niet publiekelijk plaats (zoals reeds eerder aangekondigd).  Het Nieuwe Jaarboek is bij al onze leden ‘aan huis’ bezorgd, waarvoor dank aan onze werkgroepleden!
Gelijktijdig heeft U ook de stukken voor de schriftelijke Alg.Ledenvergadering ontvangen.

Maandelijkse Vrije Inloopavond

Binnenkort (o.o.v.) maken we weer een doorstart met onze maandelijkse Vrije inloop-avond. Bezoek daarom onze website met enige regelmaat.

———————————

Al onze verenigings-activcoronavirus-01iteiten/ – bijeenkomsten
zijn helaas tot nader order AFGELAST !

Heeft U vragen over onze Vereniging en haar activiteiten? Bel of email ons gerust!

Omdat het voor ons ondoenlijk is U via briefwisseling / email persoonlijk te bereiken, vindt U alle nieuwe (Verenigings-) ontwikkelingen / wijzigingen, in o.a. onze vergader- en activiteiten planning, tot nader bericht op onze (deze) website.

Heeft U zich als lid niet bij ons aangemeld met u e-mailadres, dan is dit ook een goede reden dat nu alsnog te doen.
Wij kunnen, indien nodig, U dan ook sneller persoonlijk berichten ! Dank daarvoor.

Verdere berichten ziet U op de pagina KOMENDEgetrokken lijn ACTIVITEITEN > of klik hier

HKKZ-plaatje-berichtenarchief

getrokken lijnkijk rustig verder op onze site; vindt u niet wat u zoekt? stuur ons een email of bel ons.