NOTULEN Jaarvergadering 2021

Wilt u de notulen van onze Jaarvergadering 2021 inzien?
Deze zijn, i.v.m. Covid-19 maatregelingen, afgehandeld in de
Bestuursvergadering van 03 april 2022.

Dat kan via deze link: hkkzvrslal2021a