Lidmaatschap

Geïnteresseerd in onze vereniging?

Geïnteresseerd in de geschiedenis van Zegge en daardoor ook in onze vereniging?
Kom eens geheel vrijblijvend naar onze vrije inloopavond op elke 1e donderdag van de maand (o.o.v.) in ons “heemhuis” aan de O.L.Vrouwestraat 105 (Pastorie) te Zegge.

Wilt U lid worden van onze vereniging?
Ook dat kan:

Download HIER ons inschrijfformulier, vul het in en stuur het
• per email naar ons toe:   >>>   heemkundekringzegge@hotmail.com
• per post:                             >>>  O.L.Vrouwestraat 119, 4735 AB Zegge

Kosten van ons lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap van onze vereniging zijn voor het jaar 2024
voor het gehele gezin (!!) € 15,00. M.i.v. 2025 bedraagt de contributie € 20,00.

De contributie wordt geïnd binnen 30 dagen na het aangaan van uw lidmaatschap en daarna in ieder jaar in de maand maart;
gezien de erg hoge bankkosten hebben wij de contributie graag via automatische incasso.

Opzeggen van uw lidmaatschap:

Opzeggen van uw lidmaatschap dienst u schriftelijk te doen uiterlijk voor 01 december van het lopende kalender-/verenigingsjaar. Uw opzegging richten naar ons secretariaat.